"Jen ve všech sférách sebe-vědomý manažer je také úspěšný manažer"

• • • • • • Holistický consulting

Holistický = týkající se celku a mého sebe-vědomí jako součásti tohoto celku.

Consulting = poradenství, ale také (z angl. "to consult") "podívat se na, nahlédnout do..."

Klasický consulting se většinou týká pouze pracovní oblasti a provádí ho "konzultant", který je expertem na obor, ve kterém je jeho klient činný. Během mé mnohaleté práce s lidmi z businessu jsem došel k přesvědčení, že nejen že nemusím být expert na management, prodej, marketing, PR, delegování atd., nejen že nemusím rozumět oblasti klientova podnikání, ale že je dokonce nejlepší, když o tom, co klient provozuje, vyrábí či nabízí, nevím zhola nic.

To, o co jde v mé práci, totiž není optimalizace klientova byznysu, nýbrž klientova vlastní proměna. Tím se lidé, se kterými se setkávám a pracuji, podobají bájným Fénixům, kteří se rodí z ohně a vlastního popele (krize, problémy a těžkosti, životní zkoušky, bolest). To jediné, na co v tomto případě musím být "expert", je právě změna, proměna, schopnost vnímat spolu s klientem celek a jeho (nebo její) místo v tomto Univerzu.

Holistický consulting tedy zahrnuje do práce s klientem i pohled na jeho osobní život, rodinu, jeho vlastní vnitřní "malé dítě", které celoživotně opakuje vzorce chování, které se naučilo nebo muselo naučit v dětství. Další sféra, které holistický consulting věnuje pozornost je wellness (soulad těla a ducha, antistresové působení) a spirituální vývoj klienta. Otázky typu "proč jsem vůbec zde", "proč dělám to co dělám" a "co je moje vize růstu" patří právě do této oblasti. Meditace, otázky časového managenetu (pomalosti) a prezence patří také do této sféry.

Holistický consulting vede klienta především a primárně k akceptaci toho, co je. Jedině tehdy, uznám-li, že tam, kde jsem (a to i tehdy, nejsem-li s tím spokojený) jsem se dostal svojí jedinečnou a nezpochybnitelnou cestou, která má svůj význam a smysl, jedině tehdy se můžu dostat dál. Teprve v druhém kroku, po akceptování místa, kde se nacházím, lze přikročit k vyřešení úkolů s přihlédnutím k celku. Tento krok směřuje jak na venek (t.j. řízení firmy jako součásti něčeho většího a řízení s přihlédnutím ke všem částem firmy, vyřešení vztahových a osbních problémů) tak i směrem dovnitř klienta - tedy k sebe-managementu a sebe-realizaci v pracovní, privátní a spirituální sféře.

Holistický consulting se děje většinou formou individuálních dvouhodinových konzultací, které lze po jisté době (ca. jednou za měsíc) opakovat. Předpoklad k řadě osobních sezení je návštěva jednodenního semináře "Cesta krále" nebo nějakého jiného semináře, ve kterém se klient seznámí s mojí prácí a zažije pár konstelací.

Pokud máte zájem, prosím o mail, ve kterém popíšete vaši současnou situaci a důvody vašeho rozhodnutí pro osobní consulting. Své maily posílejte prosím na info(zavináč)janbily.cz

• • • • • •

© 2015 by Jan Bily. Všechna práva vyhrazena.
Zveřejňování i částí textů nebo obrazového materiálu bez souhlasu autora není povoleno.

© 2014 Jan Bily. Všechna práva vyhrazena. Zveřejňování i částí textů nebo obrazového materiálu bez souhlasu autora není povoleno.